Tack och tillägnan

Jag vill tillägna denna roman till min kära mor Jane Challis, som gick bort den 29 december 2019. Hon läste gärna mina texter, och en gång sade hon till mig att ”det var nog författare du skulle bli”, underförstått att ingenjör visserligen var ett utmärkt yrkesval, men kanske lite tröttsamt i längden.

Ett stort och hjärtligt tack vill jag rikta till några medarbetare på Ekström & Garay: redaktörerna Pontus Arvstrand och Anders Löfgren, formgivarna Emilia Palmén och Malin Björhagen, samt alla korrekturläsare och redaktionsmedarbetare som varit inblandade. Ni har gjort ett utmärkt jobb.

Tack till familj och vänner som uppmuntrat mig och ingjutit gott mod.