Romanform och berättarperspektiv

Brf Kramsnö är skriven i det som kallas begränsad allvetande berättare, det vill säga att läsaren får en huvudpersons perspektiv återgivet i tredje person. Det växlas mellan fyra perspektivbärande huvudpersoner, och växlingarna markeras av nytt kapitel. Det borde framgå relativt omgående vem den aktuella huvudpersonen är i varje kapitel, åtminstone ett stycke in i romanen då läsaren bekantat sig med huvudpersonerna.

Romanen berättas i presens och är tidsmässigt kontinuerlig, vilket innebär att varje nytt kapitel utspelar sig en tidsperiod efter det föregående. Den interkapitelära tidsperioden varierar: I många fall är det nya kapitlet en direkt följd av det föregående, medan det i andra fall kan röra sig om följande vecka. Förutom själva händelseutvecklingen får läsaren följa en huvudpersons tankebanor. Där kan det förekomma att huvudpersonen relaterar till en tidigare händelse ur sitt liv. Sådana utsvävningar begränsas till enstaka stycken, och märks av att verbformerna skiftas till förfluten tid.