Om författaren

Idén till Brf Kramsnö kläcktes under ett årsmöte i min dåvarande bostadsrättsförening. Jag ville skriva en roman och hade ett par uppslag, men det var lösa intriger på olika teman och det saknades en helhet, något som knöt ihop det till en hel roman. Det var då det slog mig: Här i möteslokalen sitter de ju framför näsan på mig. En brokig samling människor, mer eller mindre främlingar för varandra, var och en med sina bekymmer, sina glädjeämnen – de kunde vara mina romanfigurer! Och det som binder dem samman är att de är medlemmar i samma bostadsrättsförening. Här kan de fösas ihop på ett naturligt sätt, och dessutom med en regelbundenhet som är guld värd berättartekniskt. På köpet får vi även bostadsrättsföreningens inbyggda konfliktrikedom. Tänk bara: de där som engagerar sig, de som inte orkar bry sig, de som kommer med förnyande förslag, de som förkastar nämnda förslag med ”nu gör vi som vi alltid gjort”. Här kryllar det av intriger att jobba med.

Alla namn är uppdiktade, ska tilläggas. Det gäller personnamn, firmanamn och namnet på bostadsrättsföreningen. Jag önskar att jag kunde hävda att även alla romanfigurer är uppdiktade och att alla likheter med verkliga människor, levande eller döda, är oavsiktliga tillfälligheter, men det vore att ljuga. Eftersom jag vill hålla berättelsen verklighetstrogen, så måste ju även karaktärer, relationer, intriger och miljöer hämtas ur det verkliga livet. Men jag tänker inte berätta vem som är vem eller vad som är vad. Om någon känner sig träffad, ser sina egna särdrag i en romanfigur eller upplever en deja-vu av något kapitel, så kan jag inte säga annat än att vederbörande har varit en inspirationskälla för mig, och det i en uteslutande positiv bemärkelse.

Jag vill tillägna denna romanserie till min kära mor Jane Challis, som gick bort den 29 december 2019. Hon läste gärna mina texter, och en gång sade hon till mig att ”det var nog författare du skulle bli”, underförstått att ingenjör visserligen var ett utmärkt yrkesval, men kanske lite tröttsamt i längden.

Ett stort och hjärtligt tack vill jag rikta till några medarbetare på Ekström & Garay: redaktörerna Pontus Arvstrand och Anders Löfgren, och formgivaren Malin Björhager, samt alla andra redaktionsmedarbetare som varit inblandade. Ni har gjort ett utmärkt jobb.

Tack till familj och vänner som uppmuntrat mig och ingjutit gott mod.

På sidan ”Läsarreaktioner, ordet är fritt” välkomnar jag era kommentarer.

Med vänlig hälsning,

Jens Hellström